Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2024 р. № 388, Експортно-кредитне агентство (ЕКА) має право здійснювати страхування та перестрахування воєнних та політичних ризиків, що виникають під час здійснення видів діяльності, передбачених законодавством.

Особливу увагу слід приділити страхуванню інвестицій, яке є важливим інструментом для захисту інвесторів від непередбачуваних подій.

Розмір страхування

Розмір страхового покриття визначається на підставі оцінки ризиків та вартості інвестиційного проекту. Відповідно до умов, зазначених у постанові, максимальний розмір страхового покриття може бути обмежений певними лімітами, які встановлюються ЕКА. Це дозволяє забезпечити збалансованість між ризиками та можливостями агентства. Окрім того, розмір страхового покриття може бути збільшений залежно від специфіки проекту та додаткових гарантій, наданих інвестором.

Умови страхування

Умови страхування включають:

  1. Оцінка ризиків: Перед укладенням договору страхування проводиться детальна оцінка ризиків, пов’язаних з інвестиційним проектом. Це включає аналіз політичної та економічної ситуації в країні, де здійснюється інвестиція, а також можливих воєнних загроз. Оцінка ризиків проводиться на підставі даних, отриманих від державних органів, незалежних експертів та міжнародних організацій.
  2. Страхові премії: Розмір страхових премій визначається на підставі оцінки ризиків та вартості інвестицій. Премії можуть бути сплачені одноразово або розподілені на певний період. Важливо зазначити, що розмір премій може варіюватися залежно від ступеня ризику та терміну дії договору страхування.
  3. Виплата страхового відшкодування: У разі настання страхового випадку, виплата страхового відшкодування здійснюється відповідно до умов договору. Це може включати компенсацію за втрати, пов’язані з націоналізацією, конфіскацією, воєнними діями або іншими політичними ризиками. Зазначений процес також включає процедуру подання та розгляду страхових вимог, яка детально прописана в договорі.
  4. Перестрахування: Для зниження ризиків, ЕКА може укладати договори перестрахування з іншими страховими компаніями. Це дозволяє розподілити ризики та забезпечити стабільність страхових виплат. Перестрахування також допомагає зменшити фінансове навантаження на ЕКА та забезпечити надійність виконання зобов’язань перед страхувальниками.
  5. Додаткові умови та особливості: Договори страхування можуть включати додаткові умови, такі як вимоги до страхувальника щодо запобіжних заходів, моніторинг ризиків та регулярне подання звітності. Також можуть бути передбачені спеціальні умови для певних видів інвестицій, таких як інфраструктурні проекти або інноваційні підприємства.

Таким чином, страхування інвестицій, здійснюване Експортно-кредитним агентством, є важливим механізмом для захисту інвесторів від воєнних та політичних ризиків.

Це новий для України інститут, що сприяє залученню інвестицій та розвитку економіки України, забезпечуючи при цьому надійний захист капіталовкладень.

Варто наголосити, що на кожному із етапів «Умов страхування» інвестору буде необхідна допомога локальних юристів, що спеціалізуються на питаннях страхування ті інвестиціях.

Для отримання консультацій з порушеного питання закликаємо усіх зацікавлених осіб звертатись до Дмитра Очколяса, провідного юриста, адвоката Interlegal.  

Більше інформації за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-pereliku-voiennykh-ta-politychnykh-ryzykiv-ta-umov-i-poriadku-s38890424